Dijk bij Borssele versterkt tegen superstorm

BORSSELE -
De dijk krijgt aan de buitenkant een nieuwe bekleding en de dijk wordt opgehoogd. Het binnentalud wordt voorzien van een dikkere kleilaag. Op de buitenberm wordt een nieuwe onderhoudsweg aangelegd die, nadat de dijkversterking klaar is, ook gebruikt kan worden door recreanten.
Volgend jaar oktober moet het werk klaar zijn.