Aantal werklozen Zeeland licht gedaald

OOST- SOUBURG - Ten opzichte van een jaar geleden is de werkloosheid wel gestegen, met 283 personen. Vooral personen tussen de 27 en de 45, mannen en hoger opgeleiden raakten vaker werkloos. Jongeren deden het juist goed op de arbeidsmarkt.
Van de Zeeuwwse provincies scoort Terneuzen het best. Daar staan 14,2 procent minder werklozen geregistreerd dan een jaar geleden. Ook Kapelle en Goes laten positieve cijfers zien. Noord-Beveland en Tholen hebben er juist veel werkzoekenden bij gekregen. In beide gemeentes steeg het aantal werklozen met ruim 23 procent.