Zeeuws-Vlaamse bieb vreest voor bezuinigingen

TERNEUZEN - De Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen is bezorgd over de gevolgen van de voorgenomen bezuinigingen voor de komende jaren. De Ondernemingsraad van de bibliotheek noemt de korting van 200.000 euro volstrekt onaanvaardbaar.

In een protestbrief aan de gemeenteraad van Terneuzen staat dat de bezuinigingen een kaalslag zijn die ingrijpende gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Ze zouden en ten koste gaan van de leefbaarheid in de krimpregio Zeeuws-Vlaanderen.

Leden
De brief is geschreven mede namens de vijftig medewerkers en de honderdduizenden leden en bezoekers van de bibliotheken in Zeeuws-Vlaanderen.