Bieb Zeeuws-Vlaanderen boos over bezuiniging

De Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen is bezorgd over de gevolgen van de voorgenomen bezuinigingen voor de komende jaren. De Ondernemingsraad van de bibliotheek noemt de korting volstrekt onaanvaardbaar.

In een protestbrief gericht aan de gemeenteraad van Terneuzen staat dat de bezuinigingen een kaalslag zijn die ingrijpende gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en ten koste gaan van de leefbaarheid in krimpregio Zeeuws-Vlaanderen.

Brief
De brief is mede geschreven namens de medewerkers en de leden en bezoekers van de bibliotheken in Zeeuws-Vlaanderen.