'Vertrek OM naar Breda is onvermijdelijk'

MIDDELBURG - Het definitieve besluit over het vertrek van het Openbaar Ministerie uit Zeeland is nog niet genomen, maar het is wel een 'onvermijdelijk besluit', dat zegt Hugo Hillenaar, hoofdofficier van Justitie in Zeeland en Brabant. Daarmee reageert Hillenaar op een brief van de Zeeuwse Orde van Advocaten.


In de brief uit de Zeeuwse Orde van Advocaten de zorg dat het vertrek van het OM nadelige gevolgen kan hebben voor de rechtspraak in Zeeland. In de brief wijzen ze bijvoorbeeld op de vertraging die optreedt als het OM vanuit Breda werkt.

Zorgen
De brief is gericht aan minister Ivo Opstelten van jusitite. De minister wil niet reageren, Hillenaar wel. "Ik neem de zorgen heel erg serieus", zegt het hoofd van Justitie in Zeeland. "Ik begrijp de onrust heel goed. Maar waar het mij om gaat is dat wij als OM een maximale bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid in Zeeland. Voor mij is dat niet gekoppeld aan een gebouw."

Noodzaak
Volgens Hillenaar is een verhuizing van standplaats naar Breda noodzakelijk om die bijdrage op peil te houden. "Als ik moet kiezen tussen stenen of mensen, dan kies ik voor mensen", aldus Hillenaar.

Kritiek
Daarmee verdedigt Hillenaar het voornemen om het OM naar Breda te verhuizen tegen kritiek van rechters, parketmedewerkers, advocaten, reclasseringsmedewerkers, maar bijvoorbeeld ook de commissaris van de Koningin. Zij maken zich zorgen over het aanstaande vertrek. Ze vinden het voornemen om het Openbaar Ministerie uit Zeeland terug te trekken ondoordacht, overhaast en onzorgvuldig.

Stroef
Zo schrijft de Zeeuwse Orde van de Advocaten in de brief aan minister Opstelten dat verdachten door de verhuizing langer in verzekeringstelling zitten dan nodig is. De agendering van zittingen verloopt stroef en de communicatie en bereikbaarheid ervaren ze als slecht. Ook zeggen ze dat de Middelburgse officieren te zwaar belast zijn met zaken, waardoor vertraging ontstaat.

Efficiënter
Het argument dat diensten van het OM efficiënter zijn als ze gecentraliseerd worden in Breda, veegt de Orde van Advocaten van tafel in de brief: "Als binnen het OM al enige efficiencywinst wordt geboekt, dan valt die in het niet bij het verlies van efficiency bij de partners, waartoe ook de balie zich rekent."

Protest
Eerder stuurden ook de provincie en de gemeente Middelburg al een protestbrief naar minister Opstelten. Ook een oproep van juristen in NRC Handelsblad vond veel bijval van onder andere Zeeuwse rechters.

Deel dit artikel: