Hedwigepolder mag worden ontpolderd

DEN HAAG - SP-senator Slager wilde dat de Eerste Kamer het onder water zetten van de polder zou tegenhouden en zich zou inzetten voor alternatieven van ontpolderen zoals buitendijks schorren en slikken aanleggen.
Met een motie van de PvdA om de procedure van ontpolderen niet versneld uit te voeren heeft een meederheid van de Eerste Kamer wel ingestemd.