Sonnetten Shakespeare vertaald door Zeeuw

De Vlissinger Coenraedt van Meerenburgh heeft alle 154 sonnetten van William Shakespeare vertaald. Ruim een half jaar heeft hij gewerkt aan de bundel, één sonnet per dag. Woensdagmiddag is de sonnettenbundel samen met twee nieuwe werken van de dichters Thom Schrijer en Kaki Gaia Dada gepresenteerd in de Drukkery in Middelburg.

De sonnetten van Shakespeare verschenen voor het eerst in 1609 en behoren tot de fraaiste liefdespoëzie uit de wereldliteratuur. Een sonnet is een eeuwenoude dichtvorm.Select gezelschap
Met zijn vertaling heeft Coenraedt zich bij het selecte gezelschap gevoegd dat de sonnetten compleet heeft vertaald. Andere dichters die het hebben gedaan zijn L.A.J. Burgersdijk, Albert Verweij, W. van Elden en Peter Verstegen.


Pseudoniem

Coenraedt van Meerenburgh is een pseudoniem voor Marcel van den Driest. De 45-jarige Vlissinger begon in 2005 met dichten. Hij kiest vooral voor traditionele vormen als het sonnet, het rondeel en de villanelle.