Juvent wil Plusgroepen in hele provincie

THOLEN - Jonge kinderen met gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen en/of psychiatrische problemen moeten overal in Zeeland dicht bij huis onderwijs kunnen volgen. Daarom wil Juvent, de instelling voor jeugd en opvoedhulp, samen met scholen voor speciaal basisonderwijs, verspreid over de provincie groepen starten voor deze kinderen.


Vandaag is op proef een zogenoemde Peuter/kleutergroep Plus in Tholen gestart. Kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar krijgen in deze groep zowel les als speciale begeleiding. Juvent werkt in Tholen samen met de Veste, een school voor speciaal basisonderwijs.

Reizen
Jonge kinderen die aangewezen zijn op speciaal onderwijs, moeten vaak ver reizen. Want op een regulier kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school kunnen ze vaak lastig meekomen. De speciale plusgroepen moeten aan dit probleem een eind maken.

Deel dit artikel: