Provincie verdeelt geld voor 2011

MIDDELBURG - Eigen graf Omdat volgend jaar al statenverkiezingen worden gehouden wil het huidige provinciebestuur niet over het eigen graf heen regeren. Eerder werd al bekend dat de provincie ruim 17 miljoen moet bezuinigen. Daarvoor moeten alle gesubsidieerde instellingen inleveren.

Hierbij een overzicht van gehonoreerde projecten :

150.000 euro voor het preventief jeugdbeleid. Na dat jaar wordt deze taak een zorg voor de gemeenten.
140.000 euro voor drie onderzoeken: Een bestuurskrachtonderzoek, een klanttevredenheidsonderzoek en een meting van de administratieve lastendruk.
275.000 euro voor duurzame oplossingen voor de bevolkingsdaling.
500.000 euro voor onderzoek en concrete projecten als Bio is Basis, Duurzame Innovatieve Chemie en CO 2 afvang en opslag/hergebruik.
150.000 euro voor de uitvoering van het businessplan van de Onderwijsautoriteit
75.000 euro voor versnelde uitvoering fietshelmproject voor kinderen.
192.500 euro voor de uitvoering van Europese projecten in de Kanaalzone
300.500 euro voor het programma van de Zuid – Westelijke Delta.
150.000 euro voor de verbetering van de toegankelijkheid van de natuurgebieden.
500.000 euro voor het herstel van de winterschade aan de wegen.