"Stormvloedkering in Westerschelde niet aan de orde"

ANTWERPEN - Hij reageert daarmee op het plan van twee Nederlandse deskundigen. Die zeggen dat zo'n kering wél nodig is. Het uitdiepen van de vaargeul en ontpoldering zorgen volgens hen voor een hoger en gevaarlijker getij. Maar de Vlaamse premier ziet een heleboel bezwaren, vooral op het gebied van milieu. En volgens Peeters zal, mochten er plannen komen voor een vierde verdieping, de veiligheid hoog op de agenda staan.
Luister hier naar het gesprek met de Vlaamse minister-president Kris Peeters: