Beheer Veerse Meer naar waterschap

Het schap neemt het beheer over van het voormalige recreatieschap.
Recreatieschap Het Veerse Meer had al jaren te weinig geld voor goed onderhoud van de voorzieningen om het meer. Door de overname zal snel verbetering in het onderhoud komen, volgens dijkgraaf Gosselaar van het waterschap Zeeuwse Eilanden.