Zaaien zomertarwe in gevaar

Door voortdurende neerslag zijn veel akkers in Zeeland veel te nat om op te werken.
Veel percelen moeten nog omgeploegd worden en zijn niet klaar om te zaaien. Voor de boeren, die toch al een slecht jaar achter de rug hebben, betekent dat een schadepost die kan oplopen tot duizenden guldens per hectare.