Kritiek accountant op jaarrekening provincie

Zo ook bij de jaarrekening van het Zeeuwse provinciebestuur over 1997, het overzicht van uitgaven en inkomsten.
Waar de provincie op een positief saldo uitkomt van 3,2 miljoen gulden, is er volgens Verhoef een tekort van 8,5 miljoen. Volgens het provinciebestuur haalt Verhoef echter de eisen voor de jaarrekeningen van overheden en het bedrijfsleven door elkaar.