Man veroordeeld voor mestfraude

Hij kreeg een voorwaardelijke celstraf van een halfjaar en moet ruim een ton boete betalen.
De mesthandelaar fraudeerde in de jaren '95 en '96 op grote schaal met afleveringsbewijzen waarop verzonnen adressen stonden. Ook gebruikte hij zuiveringsslib waarop geen bemonstering had plaatsgevonden.
Op die manier bleef ook zijn mestboekhouding onbelast.