Zeeland als groen hart van zuidelijke randstad

Dat staat in de Startnota Ruimtelijke Ordening die het kabinet vrijdag heeft goedgekeurd.
In de nota staan ideeën van de regering voor de ruimtelijke ordening tot het jaar 2030. Andere overheden, organisaties en bedrijven kunnen daar komende maanden op reageren.
Over een jaar worden conclusies getrokken. In de aanzet van het kabinet staat dat Zeeland een plattelandsgebied moet blijven, waarin landbouw en recreatie de boventoon houden.
Verder staat in de nota dat de natuur in de Zeeuwse Delta moet worden gekoesterd. Het kabinet denkt eraan om daar geen inpolderingen of dijkverhogingen meer toe te staan.