Onderzoek naar kankerverwekkend gas in woningen

OOST-SOUBURG -
Tjalco van der Meij uit Kloosterzande heeft een brief gekregen met de vraag mee te werken aan dat onderzoek en dat gaat hij doen. 'Als brave burger heb ik het aanmeldingsformulier al ingevuld', zegt Van der Meij.

Longkanker

Radon is een radioactief gas dat van nature overal in voorkomt. Het zit in de bodem en komt ook voor in bouwmaterialen zoals beton en gipsplaten. Het inademen van Radon is niet gevaarlijk, maar Radon hecht zich aan stofdeeltjes en het inademen daarvan kan longkanker veroorzaken. Volgens het RIVM krijgen jaarlijks honderden Nederlanders longkanker door blootstelling aan Radon.

Ventileren

Omdat Radon van nature altijd aanwezig is, is het niet mogelijk om het volledig te vermijden in woningen. Goed ventileren kan wel helpen om de concentratie laag te houden.