Vader vraagt ontheffing leerplicht dochter

Het meisje wil zich vrij kunnen ontwikkelen.
Vader Nieveld wil haar niet dwingen naar school te gaan omdat dat volgens hem in strijd is met haar grondrechten. De leerplichtambtenaar van de gemeente Borsele vindt dat Mirjam gewoon naar school moet, omdat alleen vrijstelling wordt verleend bij godsdienstige bezwaren van ouders.