RPF: steun voor vissers bij verdieping Schelde

De fractie vraagt dat na een onderzoek, waaruit blijkt dat het uitdiepen schadelijk is voor vissen en garnalen.
De RPF vindt dat de minister er bij haar Vlaamse collega op moet aandringen schadeclaims van vissers te honoreren. Volgens de fractie is Vlaanderen in het Verdiepingsverdrag verantwoordelijk voor schade die in Nederland ontstaat.