Protocol Tholen tegen kindermishandeling

Daarom heeft de gemeente het Protocol Kindermishandeling gepresenteerd.
Het protocol is vooral bedoeld voor mensen die veel met kinderen omgaan. Er staat in wat mensen kunnen doen als ze denken dat een kind wordt mishandeld.
Het protocol is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en het Algemeen Maatschappelijk Werk.