Benefiet voor slachtoffers Ambon

Daar ontstonden kortgeleden ernstige onlusten tussen moslims en christenen.
Bij het concert op 1 mei treedt een groot aantal Molukse groepen op in het Arsenaaltheater. Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken zich zorgen over de gespannen situatie op Ambon.
Het college heeft daarom per brief geïnformeerd naar de toestand op het eiland. terug naar inhoud.