Verkiezingsoproepen waterschap nog fout

Bij de stembureaus meldden zich mensen van wie de oproep niet klopte.
Enige tijd geleden verstuurde het waterschap Zeeuws-Vlaanderen enkele honderden verkeerde oproepkaarten. Overledenen kregen een oproep en kiezers werden naar verkeerde stembureaus gestuurd.
Door het versturen van nieuwe oproepkaarten zouden de problemen volgens het waterschap opgelost zijn. Dat bleek niet het geval.
Het kwam bijvoorbeeld voor dat mensen niet als kiezers stonden geregistreerd bij stembureaus.