Verzet tegen nieuwe Vogelrichtlijn

Binnenkort wijst de staatssecretaris ongeveer zestig natuurgebieden in Nederland aan die beschermd gebied voor vogels worden.
Alle Zeeuwse wateren zouden door de nieuwe regels meteen beschermd gebied worden. De ondernemers vrezen dat ze daardoor hun werk niet meer kunnen doen.