CBS misrekent zich aan bio-landbouw

Het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat eerder liet weten dat de biologische landbouw in Zeeland achteruitgaat, blijkt zich te hebben vergist.
In vorige jaren werden de hectaren natuurlijk land altijd bij de hoeveelheid voor biologische teelt geteld. In 1998 is dat voor het eerst niet meer het geval.
Daarom lijkt het alsof de biologische landbouw is achteruitgegaan.