Zendmasten blijven discussiepunt voor GL

Eerder deze week ging een meerderheid van de Kamer akkoord met de bouw van de zendmasten.
De Tweede Kamer was toen heel kritisch, maar ging toch overstag. Dat was op advies van staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat.
De Vries hield de Kamerleden voor dat bij niet doorgaan van het project, Delta Radio met een enorme schadeclaim zou komen. Het lijkt er nu op dat de staatssecretaris de Kamer op het verkeerde been heeft gezet.
In een brief van Rijkswaterstaat aan Delta Radio blijkt namelijk heel duidelijk dat bij afstel van het project, Delta Radio geen schadevergoeding kan eisen en zelf alle financiële risico's loopt.