Gulle gift voor stichting in Hulst

Dat geld is bedoeld voor de inrichting van het dienstencentrum.
Het Juliana Welzijn Fonds geeft jaarlijks bijna tweeduizend subsidies voor projecten die zijn bedoeld mensen meer bij hun omgeving te betrekken. Meestal gaat het om betrekkelijk kleine bedragen.
De gift voor Stichting Welzijn Ouderen in Hulst is daar een uitzondering op.