Opbrengst aardappeloogst daalt met eenderde

De totale oogst bedroeg vorig jaar ruim vijf miljard kilo.
Volgens opgaven van akkerbouwers is 30 procent van de aardappelen in 1998 verloren gegaan. Vooral de oogst van consumptieaardappelen viel tegen: 41 procent lager dan in 1997.
Bij pootaardappelen daalde de oogst met 16 procent, bij zetmeelaardappelen met 33 procent.