Vissersboot Breskens 10 op drift

De boot is op drift geraakt en op het droge, tussen de handelshaven en de vissershaven van Breskens, komen te liggen.
Het opkomende water heeft het schip zondag weer drijvend gekregen. De boot heeft, voor zover bekend, geen schade aangericht.
Het is nog onduidelijk hoeveel schade de boot zelf heeft opgelopen.