Bruggen Middelburg anders bediend

Vanaf begin april wordt ook de Stationsbrug op afstand bediend.
Het verkeer op de wegen naar de bruggen wordt met borden en extra verkeerslichten op de nieuwe situatie gewezen. Door de centrale bediening is er geen brugwachter meer.
Daarom wordt het verkeer via monitors in de gaten gehouden. Met de twee bruggen in Middelburg is de bediening op afstand over het Kanaal door Walcheren rond.
In juni vorig jaar zijn de bruggen in Vlissingen op afstandsbediening overgeschakeld. Op termijn valt ook de nieuwe Arnebrug onder het regime.