Laatste stukje Deltawerken in Vlissingen

In Vlissingen is deze week begonnen met de voorbereiding van het laatste stukje Deltawerken: het weghalen van een schipdeur, pal naast de uitwateringssluizen van het Kanaal door Walcheren.
Het vervangen van de schipdeur door een vaste dam kost zeven miljoen gulden en wordt door het Rijk betaald. In september 2000 is het karwei klaar.