Vondst Ellewoutsdijk uit Romeinse tijd

De komende weken gaan vier archeologen op een terrein van 50 bij 80 meter de overblijfselen opgraven en bekijken.
De voorbereidingen voor de opgravingen zijn in volle gang. Projectleider Hazenberg verwacht meer van dit soort ontdekkingen.
De bouw van de Westerscheldetunnel loopt door deze ontdekking geen vertraging op.