Nachtelijke schelpwinning nu toegestaan

Dat was verboden, omdat het gevaarlijk kon zijn voor de scheepvaart.
Door betere apparatuur heeft de Scheepvaartdienst Westerschelde nu beter zicht op het nachtelijk scheepvaartverkeer. Staatssecretaris De Vries vindt dat schelpwinnen in de nacht daardoor nauwelijks nog gevaar oplevert.
Een paar risicovolle gebieden blijven gesloten voor schelpwinners.