Weinig animo bouwvakkersmanifestatie

Volgens FNV-districtsbestuurder Van der Borgt zijn alleen bouwvakkers in Noord-Zeeland daartoe bereid.
De bonden eisen onder meer 3,5 procent meer loon en een betere vorstverlet-regeling. Als de bonden en werkgevers in de bouw het vrijdagmiddag niet eens zijn over een nieuwe CAO, dan volgen maandag stakingsacties.