"Sociaal plan cokesfabriek mager"

Alle 280 werknemers krijgen de helft van hun dienstjaren in maandsalarissen uitbetaald.
Dat vinden ze te weinig. De cokesfabriek sluit per 1 september.
Meestal wordt bij bedrijfssluitingen de zogeheten kantonrechtersformule toegepast. Die formule hanteert een maandsalaris per dienstjaar.