Opheldering Statenvergadering geëist

Tijdens die vergadering ontaarde een motie van de SGP voor het openhouden van de kerncentrale in Borssele in een toneelstuk, waarbij commissaris van de Koningin Van Gelder tegenstanders van de motie de Statenzaal uitstuurde.
Je stem onthouden aan een motie kan alleen als je de vergadering verlaat. De Partij voor Zeeland noemt de vergadering "beschamend en ondemocratisch". Volgens de partij had Van Gelder de vergadering moeten sluiten toen de meerderheid de zaal verliet.
De daarop volgende verkiezing van het dagelijks provinciebestuur is volgens de Partij voor Zeeland niet rechtsgeldig geweest. De motie werd overigens tijdens de vergadering al als onrechtmatig bestempeld door Van Gelder.