Bouwsector staakt maandag

Vrijdag om 15.00 uur verliep het ultimatum dat de bouwbonden hadden gesteld.
De werkgevers hebben niet gereageerd. De bonden eisen een loonsverhoging van 3,5 procent en een eenmalige uitkering van 1.000 gulden.
Volgens Van de Borcht van de FNV moeten de acties een 'leukheidsgehalte' hebben voor de werknemers en een 'rottigheidsgehalte' voor de werkgevers. Gedacht wordt aan flexibele acties in vooral de wegen- en de woningbouw.