DB provincie bekritiseert Peper

Dat is de mening van het dagelijks bestuur van de provincie.
Peper heeft rondetafelgesprekken aangekondigd. Daarmee wil hij de voor- en nadelen in kaart brengen.
Het dagelijks bestuur noemt de uitkomst van die gesprekken op voorhand al voorspelbaar. Zolang er geen bereidheid is, zal de provincie geen initiatief nemen de gemeenten samen te voegen.