Tholen wacht op vergoeding Rijk

Tholen heeft ruim anderhalf ton aan kosten gemaakt.
Ruim een ton daarvan heeft de gemeente gedeclareerd bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. En niet bij Binnenlandse Zaken.
Tholen deed dat om zo een groot eigen risico uit te sluiten. Voor de snelheid van het uitbetalen maakt het in ieder geval niets uit.
terug naar inhoud.