Bommendebat Middelburg vol emotie

Onderwerp van het debat waren de bombardementen van de NAVO op doelen in Joegoslavië.
In de schouwburg zaten zowel Kosovaren als Serviërs, die het grondig met elkaar oneens bleken te zijn. Het bommendebat was een initiatief van Basisbeweging, die zich inzet voor de vluchtelingen uit Joegoslavië.