SP twijfelt aan veiligheid Westerscheldetunnel

Fractielid Jansen is bezorgd over, naar zijn mening, onvoldoende vluchtmogelijkheden en te smalle vluchtstroken in geval van ongelukken.
De SP heeft zich wat dat betreft laten overtuigen door ingenieur Van Eeden uit Hulst. Van Eeden vindt bovendien dat de tunnel op de verkeerde plaats komt en daardoor weggegooid geld is.
Jansen gaat Kamervragen stellen over de kwestie.