Onderzoek naar vrijetijdsbesteding

Er zijn meer dan duizend enquêteformulieren verspreid onder inwoners.
Het onderzoek kost Terneuzen helemaal niets. Het is een afstudeeropdracht van Anne-Marie Fermont.
Zij studeert vrijetijdswetenschappen aan de Universiteit van Nijmegen. Haar opdracht is, te weten te komen welke sportaccommodaties de Terneuzenaren er eventueel bij willen hebben.
terug naar inhoud.