Grote Kerk Veere gaat niet cultureel

Het organiseren van concerten en theaterproducties in de kerk levert een tekort op van 270.000 gulden per jaar.
Burgemeester en wethouders van Veere vinden dat teveel. Veere gaat nu onderhandelen met drie andere partijen die iets over de kerk te zeggen hebben.
Dat zijn Rijksgebouwendienst, het ministerie van OCW en de provincie.