GS voor openblijven kerncentrale

CDA en VVD zijn voor openhouden, de PvdA is voor sluiting.
De kerncentrale gaat aan het eind van 2003 dicht, zo is in politiek Den Haag afgesproken, maar de laatste tijd was er veel verdeeldheid; ook in het dagelijks provinciebestuur. En dus was er geen officieel standpunt van het nieuwe dagelijks provinciebestuur.
Nu is wel een standpunt naar buiten gebracht, maar niet het krachtige signaal richting Den Haag waarop voorstanders van het openhouden van de kerncentrale gehoopt hadden.