Pechiney schrapt 74 banen

Bij een eerdere reorganisatie verdwenen er reeds 80 arbeidsplaatsen.
De aluminiumsmelter werkt de komende periode een reorganisatieprogramma uit. Daarmee wil het bedrijf doelmatiger en veiliger gaan werken.
De ontslagen zijn het resultaat van de eerste fase van de reorganisatie. Er volgen nog twee fasen, die tezamen voorgelegd worden aan de vakbonden en de ondernemingsraad.