Provincie: miljoen passagiers voetveer

Daarbij gaat de provincie uit van een tarief van vijf gulden een halfuursdienst.
De prognose blijkt uit een programma van eisen, dat de provincie heeft opgesteld. Die zijn nodig voor de ondernemingen, die het veer in de vaart willen brengen.
Verder eist de provincie, dat de boten die ingezet worden minimaal 350 zitplaatsen per uur per richting tellen. Ook moeten er 150 fietsen aan boord genomen kunnen worden.
Wat het aantrekken van nieuw personeel betreft, eist de provincie dat 75 procent van de medewerkers van de PSD overkomt. De PSD verdwijnt als de Westerscheldetunnel klaar is.