Minder hardrijders op Walcheren

Volgens de politie Walcheren komt de afname van de snelheidsovertredingen vooral doordat de meeste automobilisten zo langzamerhand weten waar de controlekasten staan.
De politie is sinds oktober bezig met een project om de snelheid op een aantal plekken op Walcheren te beperken.