Staten stemmen voor Eerste Kamer

Twee leden gaven hun voorkeursstem aan senator Wiegel van de VVD, die vorige week het tweede kabinet Kok liet struikelen.
Peter Ganseman uit Kapelle, die door de Partij voor Zeeland naar voren is geschoven als vertegenwoordiger van de lokale partijen, kreeg drie stemmen. Hij verwacht niet dat hij in de Eerste Kamer terecht zal komen.