"Grensarbeiders betrekken bij probleem"

In 2003 zullen door een belastingverdrag tussen Nederland en België veel grensarbeiders er duizenden guldens op achteruit gaan, als er geen oplossing komt.
Boogerd is al vijf jaar bezig met het bedenken van een oplossing. Ze probeert om alle Europese landen op een lijn te krijgen.
Dat is niet eenvoudig omdat in alle landen andere regels gelden.