Unieke vondst bij Ellewoutsdijk

De resten liggen op de plaats waar in 2002 de Westerscheldetunnelweg komt.
Medewerkers van het Archeologisch Dienstencentrum uit Bunnik zijn, in opdracht van de NV Westerscheldetunnel, druk bezig de restanten op te graven. Volgens de medewerkers gaat het om een unieke vondst.
Dinsdag moeten de opgravingen klaar zijn.