Nieuw bedrijf in Koegorspolder

De gemeente Terneuzen heeft een terrein van 8,2 hectare groot, zo'n 14 voetbalvelden, aan het bedrijf verkocht.
Door de verwerking van de mest wordt geprobeerd het mestoverschot in Nederland een stukje terug te dringen en tegelijkertijd het tekort aan dierlijke meststoffen in de rest van Europa deels op te heffen.