Nog geen extra geld voor ambulances

Vorige maand heeft de provincie er opnieuw om gevraagd en ondersteunt nu een brief van ambulancedienst De Bevelanden.
Die heeft de minister geïnformeerd over een tekort van 700.000 gulden. Gedeputeerde De Kok hoopt dat de minister extra geld geeft.
Hij wil nog niet zo ver gaan dat ambulancediensten gaan dreigen met het terugschroeven van de paraatheid.